Nâng cấp từ 9gag CLone về code haivl

Codehaivl.com hỗ trợ nâng cấp từ 9gag clone thành codehaivl giữ nguyên data ( không mất bài viết thành viên)

cho các khách hàng đang sử dụng 9gag clone