Ra mắt tính năng Thông Báo giống facebook

Codehaivl 2016 cập nhập tính năng thông báo khi nhận like bài viết.
noti2
noti1