Tính năng gửi bài viết như Blog

Code haivl đã tích hợp thêm bộ soạn thảo Ckeditor nhằm phục vụ nhu cầu đăng tin tức lên site nhanh chóng

Các bạn có thể dùng thử tại website: http://gaiviet.vn hoặc http://tccl.info

hoặc xem tại ảnh bên dưới.

 

xbai